KSCST : National Science Day Celebration 2013
 

NSD Home   ||  KSCST Home || Photo gallery  ||  Contact Us ||

 

National Science Day Celebration

 

Karnataka State Council for Science and Technology (KSCST), Department of Science and Technology, Government of Karnataka and Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi are jointly organizing National Science Day 2013 Celebrations on 28th February 2013 at J. N. Tata Auditorium, Indian Institute of Science, Bangalore.

We would like to bring to your kind information that "GENETICALLY MODIFIED CROPS AND FOOD SECURITY" is the theme of this year National Science Day. In this respect, KSCST is conducting various competitions namely, Poster competition, On-the-Spot painting competitions and Science Essay Competitions on the theme for the students of Higher Primary and High Schools in Bangalore.

The painting competition is scheduled to be conducted on Sunday, the 10th February 2013 from 10.030 AM to 12.30 Noon at the Indian Institute of Science (Behind Tata Statue, IISc Main Building).

The National Science Day function will be held on 28th February 2013 at at J. N. Tata Auditorium, Indian Institute of Science, Bangalore.

KSCST has organized popular lectures by eminent scientists from premier institution on related topics on the theme "GENETICALLY MODIFIED CROPS AND FOOD SECURITY". It will be followed by prize distribution to students, for various competitions held during February 2013 - On-the-spot painting competition, Essay and Poster Competition. We are expecting about 800 students from various Higher Primary and High schools across Bangalore to participate in this programme. The winning Paintings and posters will be exhibited at J. N. Tata Auditorium.

Supported by:
Rashtriya Vigyan Evam Prodyogiki Sanchar Parishad,
Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi
Department of Science and Technology, Government of Karnataka


 

* ~ * ~ *

 

PRESS NOTE

National Science Day - 2013 celebrations

 

Karnataka State Council for Science and Technology (KSCST) is celebrating National Science Day 2013 on 28th February 2013 at J. N. Tata Auditorium, Indian Institute of Science, Bangalore. The theme of this year's National Science Day is "GENETICALLY MODIFIED CROPS AND FOOD SECURITY".

On this occasion, the Council had organized various events such as On-the-spot Painting Competition, Essay and Poster Competition for Higher Primary and High School Students of Bangalore City. The winners of theses competition will be awarded during above mentioned function. We are expecting about 800 students from various High Schools across Bangalore.

The function will be inaugurated by Prof. M. Mahadevappa, Former Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad. The president of the function will be Prof. M. S. Mohan Kumar, Secretary, KSCST. During the technical session there will be three lectures on the above theme delivered by Prof. M. Mahadevappa, Former Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad, Dr. M. S. Rao, Scientist, Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore and Prof. P. H. Ramanjani Gowda, Dept of Biotechnology, UAS, GKVK, Bangalore.

During the valedictory function the Chief Guest will be Shri I. S. N. Prasad, IAS, Principal Secretary to Government, Dept. of IT, BT and Science & Technology, Government of Karnataka. The president of the function will be Dr. P. Balaram, Director, Indian Institute of Science and Chairman, Executive Committee, KSCST. Also the Padma Awardees such as Prof. R. Narasimha (Padma Vibhusahan), Dr. B. N. Suresh (Padma Bhushan), Prof. Ajay K. Sood (Padma Shri) and Prof. K. VijayRaghavan (Padma Shri) will be honored.

The programme was catalyzed and supported by Rashtriya Vigayn Evam Prodyogigki Sanchar Parishad, Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi and Department of Science and Technology, Government of Karnataka.

 

Valedictory and Prize Distribution

Date: 28th February 2013
Time: 3.00 PM
Venue: J. N. Tata Auditorium, Indian Institute of Science, Bangalore
 

 

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ - 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ 2013 ಯನ್ನು 28ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2013 ರಂದು ಜೆ.ಎನ್. ಟಾಟಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ".

ಈ ಸಂಬಂಧ, ಮಂಡಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಥರ್ದೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಚನೆ ಸ್ಫರ್ದೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರೊ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೊ. ಎಮ್.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಇವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ 3 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ಎರಡನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಡಾ. ಎಮ್.ಎಸ್. ರಾವ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಹೆಚ್. ರಾಮಾಂಜನಿ ಗೌಡ, ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಐ.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾ‍ರ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಬಲರಾಂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಛೇರ್ಮೆನ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ, ಇವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

2013ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರೊ. ರೊದ್ದಂ ನರಸಿಂಹ, ಡಾ. ಬಿ.ಎನ್. ಸುರೇಶ, ಪ್ರೊ. ಅಜೇಯ ಸೂದ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ವಿಜಯ ರಾಘವನ್ ರವರನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾ‍ಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ (28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.

 

Click on this link to view detailed programme

 
 

On-the-Spot Painting, Poster and Essay Writing Competition

Click on this link for details...

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 || Home || Web mail || Ongoing Projects || Current Events || People || Contact Us || Sitemap ||
 || Link to IISc Website || Karnataka NRDMS || KSSDI Geoportal || Patent Information Centre ||
 || Rainwater Harvesting || Student Project Programme || Right to Information Act ||

   
 

This page was updated on : 11 March, 2014 03:35:13 PM

  Copyright KSCST, KSCST. All Rights Reserved